Poland

Does Local Energy Mean Renewable? Report from a Survey on the Acceptance for the Development of Renewable Energy Sources Among Polish Local Authorities

Authors: Andrzej Ancygier and Kacper Szulecki, ESPRi Report no. 1 (English version), June 2014 The report summarizes the results of a survey conducted among local authorities in Poland in late 2013. The survey has shown very high support for the development of renewable sources of energy at the local level and low acceptance for coal […]

Energia lokalna – czyli odnawialna? Raport z badania akceptacji dla odnawialnych źródeł energii i perspektywy dla ich rozwoju w polskich gminach

Authors: Andrzej Ancygier i Kacper Szulecki, ESPRi Report nr. 1 (wersja polska), grzudzień 2013 Polska energetyka stoi na rozdrożu. Już dziś wiemy, że po 2015 roku, kiedy wyłączone zosta‐ ną najstarsze i najmniej efektywne bloki węglowe, będziemy musieli zmierzyć się z niedo‐ statkiem mocy. Jednak strategia rządu wobec sektora energetycznego jest wciąż niejasna. Czy Polska […]

Polityka klimatyczna w Polsce

Author: Karolina Jankowska, ESPRi Policy Brief no. 1, February 2013 Polska gospodarka jest jednym z największych europejskich emitentów gazów cieplarnianych, również biorąc pod uwagę stosunek emisji C02 do produktu krajowego brutto. Polska emituje rocznie ok. 386 mln ton CO2, a w celu wytworzenia 1000 dolarów PKB – około 760 kg C02. Od2002 roku emisje dwutlenku węgla wzrastały […]

Scroll to top