Nuclear energy

Securitization and state encroachment on the energy sector: Politics of exception in Poland’s energy governance

Author: Kacper Szulecki, Journal Article published in: Energy Policy (2020) (available in Open Accesss) DOI: 10.1016/j.enpol.2019.111066  As energy security becomes a key topic of policy debates, not least in Central and Eastern European states, which are vulnerable to gas supply disruptions from Russia, it has been suggested that EU energy policy becomes ‘securitized’. However, full securitization […]

„Bez atomu w naszym domu” – Protesty antyatomowe w Polsce po 1985 roku

Authors: Tomasz Borewicz, Kacper Szulecki and Janusz Waluszko; Monograph; Publisher: European Solidarity Center, Gdansk, 2019 Czy katastrofa w Czarnobylu przyczyniła się do upadku komunizmu? Skąd wziął się polski ruch ekologiczny i dlaczego po 1989 roku nie stworzył silnej politycznej reprezentacji? Niniejsza monografia umiejscawia antyatomowe protesty, które przetoczyły się przez Polskę w latach 1985–1990, w szerszym […]

Renesans czy zmierzch atomu? Analiza światowych i europejskich trendów oraz ich znaczenia dla polskiego programu jądrowego

Autor: Kacper Szulecki, ESPRi Report nr 2, czerwiec 2015 Czy rzeczywiście mamy do czynienia z „renesansem nuklearnym”? Jaka jest rola energetyki ją-drowej w światowej polityce energetycznej i klimatycznej? Wreszcie, czy faktycznie energia jądrowa jest „tania” tak jak sugeruje polski rząd? Niniejszy raport przedstawia stan badań na temat globalnej ekonomii politycznej sektora atomowego, dodając światowy i […]

Scroll to top