Renesans czy zmierzch atomu? Analiza światowych i europejskich trendów oraz ich znaczenia dla polskiego programu jądrowego

Autor: Kacper Szulecki, ESPRi Report nr 2, czerwiec 2015

Czy rzeczywiście mamy do czynienia z „renesansem nuklearnym”? Jaka jest rola energetyki ją-drowej w światowej polityce energetycznej i klimatycznej? Wreszcie, czy faktycznie energia jądrowa jest „tania” tak jak sugeruje polski rząd? Niniejszy raport przedstawia stan badań na temat globalnej ekonomii politycznej sektora atomowego, dodając światowy i europejski kon-tekst do polskiej dyskusji. Z analizy wynika wyraźnie, że kwestie bezpieczeństwa oraz kosztów energetyki jądrowej prowadzą raczej do jej światowego zmierzchu niż odrodzenia. 

Niniejszy raport przedstawia historię i polityczną karierę hasła „renesansu atomowego” od końca lat 90. XX wieku do roku 2011. Katastrofa elektrowni jądrowej w japońskiej Fukushimie ostatecznie przypieczętowała długotrwały kryzys energetyki jądrowej na świecie. Kolejna sek-cja raportu przedstawia relację kosztów wytwarzania energii jądrowej z zapewnieniem bez-pieczeństwa reaktorów i ich ubezpieczenia. Kogo w takim układzie stać na budowę elek-trowni? Dane ekonomiczne i badania ilościowe wskazują, że współczesne demokracje budują mało reaktorów a programów atomowych od zera (jak Polska) nie kończą wcale – bo jest to zbyt kosztowne społecznie i ekonomicznie. Kolejne sekcje raportu to przegląd sytuacji energe-tyki jądrowej w Europie – od Niemiec po Francję i Słowację., a także krótki opis politycznego tła i ekonomicznych skutków próby budowy nowego brytyjskiego reaktora w Hinkley Point. Ostatnia część raportu pokazuje dlaczego współpraca elektrowni jądrowych i źródeł odnawial-nych jest w praktyce trudna oraz jak bardzo te dwa, rzekomo równie „czyste” sposoby wytwa-rzania energii się różnią. 

Szulecki, Kacper. 2015. Renesans czy zmierzch atomu? Analiza światowych i europejskich trendów oraz ich znaczenia dla polskiego programu jądrowego. ESPRi Report Nr 2, czerwiec 2015. https://www.academia.edu/13306783/2015_Renesans_czy_zmierzch_atomu_Analizaświatowych_i_europejskich_trendów_oraz_ich_znaczenia_dla_polskiego_programu_jądrowego

Renesans czy zmierzch atomu? Analiza światowych i europejskich trendów oraz ich znaczenia dla polskiego programu jądrowego
Scroll to top