Polityka klimatyczna w Polsce

Author: Karolina Jankowska, ESPRi Policy Brief no. 1, February 2013

Polska gospodarka jest jednym z największych europejskich emitentów gazów cieplarnianych, również biorąc pod uwagę stosunek emisji C02 do produktu krajowego brutto. Polska emituje rocznie ok. 386 mln ton CO2, a w celu wytworzenia 1000 dolarów PKB – około 760 kg C02. Od2002 roku emisje dwutlenku węgla wzrastały w Polsce średnio o 1,4%. Można by przypuszczać, że w związku z tym jednym z podstawowych celów strategii rozwoju gospodarczego kraju powinna być redukcja emisji C02, a więc aktywna i ambitna polityka klimatyczna. Okazuje się jednak, że polskie rządy niemal od początku dyskusji na temat konieczności i możliwości jej wdrażania widzą w niej przede wszystkim obciążenie i zagrożenie.

Jankowska, Karolina, ‘Polityka klimatyczna w Polsce’, ESPRi Policy Brief nr. 1, luty 2013

http://www.espri.com.pl/publications/Jankowska,%20K.%20ESPRi%20PP%201_2013.pdf

Polityka klimatyczna w Polsce
Scroll to top