Publications

A Common Renewable Energy Policy in Europe?Explaining the German-Polish Policy Non-Convergence

Authors: Andrzej Ancygier and Kacper Szulecki Espri Working paper no. 4, 2014 While the European Commission envisaged the creation of a ‘common European energy market’ by 2014, it is quite clear that the provisions of the Lisbon Treaty protecting national sovereignty over energy policies and mixes are here to stay. We have, however, seen some […]

Renesans czy zmierzch atomu? Analiza światowych i europejskich trendów oraz ich znaczenia dla polskiego programu jądrowego

Autor: Kacper Szulecki, ESPRi Report nr 2, czerwiec 2015 Czy rzeczywiście mamy do czynienia z „renesansem nuklearnym”? Jaka jest rola energetyki ją-drowej w światowej polityce energetycznej i klimatycznej? Wreszcie, czy faktycznie energia jądrowa jest „tania” tak jak sugeruje polski rząd? Niniejszy raport przedstawia stan badań na temat globalnej ekonomii politycznej sektora atomowego, dodając światowy i […]

Does Local Energy Mean Renewable? Report from a Survey on the Acceptance for the Development of Renewable Energy Sources Among Polish Local Authorities

Authors: Andrzej Ancygier and Kacper Szulecki, ESPRi Report no. 1 (English version), June 2014 The report summarizes the results of a survey conducted among local authorities in Poland in late 2013. The survey has shown very high support for the development of renewable sources of energy at the local level and low acceptance for coal […]

Energia lokalna – czyli odnawialna? Raport z badania akceptacji dla odnawialnych źródeł energii i perspektywy dla ich rozwoju w polskich gminach

Authors: Andrzej Ancygier i Kacper Szulecki, ESPRi Report nr. 1 (wersja polska), grzudzień 2013 Polska energetyka stoi na rozdrożu. Już dziś wiemy, że po 2015 roku, kiedy wyłączone zosta‐ ną najstarsze i najmniej efektywne bloki węglowe, będziemy musieli zmierzyć się z niedo‐ statkiem mocy. Jednak strategia rządu wobec sektora energetycznego jest wciąż niejasna. Czy Polska […]

Comparing the EU Emissions Trading System and the US Regional Greenhouse Gas Initiative: Is There Compatibility Across the Ocean?

Author: Paweł Pustelnik, ESPRi Working Paper no. 3, May 2013 The main aim of this article is to analyze compatibilities for linking of two independent emissions trading schemes: European Union Emissions Trading System (EU ETS) and Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI). Given the fact that both schemes are based on a cap-and-trade principle, they offer […]

Polityka klimatyczna w Polsce

Author: Karolina Jankowska, ESPRi Policy Brief no. 1, February 2013 Polska gospodarka jest jednym z największych europejskich emitentów gazów cieplarnianych, również biorąc pod uwagę stosunek emisji C02 do produktu krajowego brutto. Polska emituje rocznie ok. 386 mln ton CO2, a w celu wytworzenia 1000 dolarów PKB – około 760 kg C02. Od2002 roku emisje dwutlenku węgla wzrastały […]

Heating up the Conflict: A research proposition for investigating the influence of climate change on violent conflict

Author: Marcin Orzechowski, ESPRi Working Paper No. 2, September 2012 The main aim of this article is to present a possible framework for investigating the effects of climate change on conflict. Recent literature on climate change and conflict mostly ignores the effects of contextual factors – political, economic and social conditions in a given country […]

The River that Divided a Nation: Rhetoric, Environmental Activism and the Political Controversy Over the Rospuda River Valley in Poland

Authors: Julia Ziemińska and Kacper Szulecki, ESPRi Working Paper no. 1, April 2010 Are environmental norms uniform in the EU and if yes – how does that happen? This article demonstrates the process through which norms are transnationally enforced in Europe. It also engages in a theoretical discussion with constructivist research on normative change, arguing […]

Scroll to top