ESPRi Reports

Renesans czy zmierzch atomu? Analiza światowych i europejskich trendów oraz ich znaczenia dla polskiego programu jądrowego

Autor: Kacper Szulecki, ESPRi Report nr 2, czerwiec 2015 Czy rzeczywiście mamy do czynienia z „renesansem nuklearnym”? Jaka jest rola energetyki ją-drowej w światowej polityce energetycznej i klimatycznej? Wreszcie, czy faktycznie energia jądrowa jest „tania” tak jak sugeruje polski rząd? Niniejszy raport przedstawia stan badań na temat globalnej ekonomii politycznej sektora atomowego, dodając światowy i […]

Does Local Energy Mean Renewable? Report from a Survey on the Acceptance for the Development of Renewable Energy Sources Among Polish Local Authorities

Authors: Andrzej Ancygier and Kacper Szulecki, ESPRi Report no. 1 (English version), June 2014 The report summarizes the results of a survey conducted among local authorities in Poland in late 2013. The survey has shown very high support for the development of renewable sources of energy at the local level and low acceptance for coal […]

Energia lokalna – czyli odnawialna? Raport z badania akceptacji dla odnawialnych źródeł energii i perspektywy dla ich rozwoju w polskich gminach

Authors: Andrzej Ancygier i Kacper Szulecki, ESPRi Report nr. 1 (wersja polska), grzudzień 2013 Polska energetyka stoi na rozdrożu. Już dziś wiemy, że po 2015 roku, kiedy wyłączone zosta‐ ną najstarsze i najmniej efektywne bloki węglowe, będziemy musieli zmierzyć się z niedo‐ statkiem mocy. Jednak strategia rządu wobec sektora energetycznego jest wciąż niejasna. Czy Polska […]

Scroll to top