ESPRi Policy Briefs

Polityka klimatyczna w Polsce

Author: Karolina Jankowska, ESPRi Policy Brief no. 1, February 2013 Polska gospodarka jest jednym z największych europejskich emitentów gazów cieplarnianych, również biorąc pod uwagę stosunek emisji C02 do produktu krajowego brutto. Polska emituje rocznie ok. 386 mln ton CO2, a w celu wytworzenia 1000 dolarów PKB – około 760 kg C02. Od2002 roku emisje dwutlenku węgla wzrastały […]

Scroll to top